הזמנת כרטיס רב-קו

שימו לב: הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.
נוסעים מתחת לגיל 18 יכולים להזמין כרטיס רק בתחנות הרכבת ובליווי הורה או אפוטרופוס בלבד.
הכרטיס מונפק ללא תשלום. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 5770*


במידה והנך זכאי להנחה מיוחדת (אזרח ותיק/עיוור/סטודנט/נכה) ברכבת ישראל, עלייך לגשת לאחת מעמדות הנפקת הרב קו אשר פרוסות בתחנות הרכבת יחד עם תעודה מזהה (ת"ז/רישיון נהיגה/דרכון) ומסמכים רלוונטיים להוכחת הזכאות (תעודת סטודנט/תעודת נכות/תעודת עיוור)

פרטים אישיים

יש למלא בעברית בלבד
יש למלא בעברית בלבד
ישמש להשלמת הזדהות מרחוק בפעולות מסויימות

כתובת

צירוף מסמכים

יש לצרף תמונה:
יש לצרף תמונת פנים צבעונית, ברורה ועדכנית עד משקל מקסימלי של 2MB בפורמט JPG בלבד.

יש לצרף קובץ סרוק המכיל תעודה מזהה (ת"ז/ רשיון נהיגה/ דרכון)
הקובץ צריך להיות עד משקל מקסימלי של 5MB בפורמט pdf, png, jpg, gif

אופן קבלת הרב קו

 
הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
  • שביקשתי כרטיס חכם אישי רב קו לאחר שהוצגה לי האפשרות לקבלת כרטיס חכם רב קו.
  • שידוע לי כי אם מסרתי פרטים שאינם נכונים אהיה צפוי\ה לעונשים הקבועים בחוק.
  • כי לא הונפק לי כרטיס חכם אישי אחר מלבד כרטיס זה, זולת אם הוחזר עקב פגם, נגנב ממני או אבד לי וזאת לאחר שמסרתי למפעיל התחבורה הציבורית בכתב הצהרה על אובדן או גנבה כאמור.
  • בעת הנסיעה, אציג את הכרטיס בפני עובד הרכבת, על פי דרישתו. הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.שימוש שלא כדין בכרטיס יגרור את לקיחת הכרטיס לבירור ונקיטת אמצעים הקבועים בחוק.
  • קראתי על אודות "נתונים על המידע האישי הנאסף לצורך הנפקת כרטיס חכם בתחבורה הציבורית" ואני נותנ/ת הסכמתי מראש לשימוש כאמור.
 


במידה והנך זכאי להנחה מיוחדת (אזרח ותיק/עיוור/סטודנט/נכה) ברכבת ישראל, עלייך לגשת לאחת מעמדות הנפקת הרב קו אשר פרוסות בתחנות הרכבת יחד עם תעודה מזהה (ת"ז/רישיון נהיגה/דרכון) ומסמכים רלוונטיים להוכחת הזכאות (תעודת סטודנט/תעודת נכות/תעודת עיוור)